Onze algemene voorwaarden

De abonnementsprijs voor het eerste kalenderjaar wordt naar rato in rekening gebracht. Abonnementen worden afgesloten voor het kalenderjaar en jaarlijks stilzwijgend met één jaar verlengd. Er geldt een opzegtermijn van een maand. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. NOAB legt uw gegevens vast voor deze opdracht.